ราคาเว็บไซต์องค์กร

SME Start

เว็บไซต์ที่เหมาะสำหรับ
ธุรกิจที่ต้องการพรีเซ็นต์องค์กร

9,350 ฿
สมัครทำเว็บไซต์

ฟรี Domain name (.com/.net) 

ฟรี SSL (https) 

ฟรี ออกแบบแบนเนอร์ 2 ภาพ

รองรับภาษา(TH/ENG) 1 ภาษา

พื้นที่เว็บไซต์ 5 GB

อีเมล์ (E-mail) 5 บัญชี

ลงข้อมูลในเว็บ(เมนู/เพจ) 10 เมนู

ลงข้อมูลสินค้า 20 ชิ้น

ลงข้อมูลข่าวสาร / บทความ 10 รายการ

ลงข้อมูลอัลบั้มรูป 20 ภาพ

ลงวีดีโอ YouTube 5 ลิงค์

รองรับการแสดงผลมือถือ (Responsive web)

SME Gold

เว็บไซต์ที่เหมาะสำหรับ
ธุรกิจขนาดเล็ก

15,390 ฿
สมัครทำเว็บไซต์

ฟรี Domain name (.com/.net) 

ฟรี SSL (https) 

ฟรี ออกแบบแบนเนอร์ 2 ภาพ

รองรับภาษา(TH/ENG) 2 ภาษา

พื้นที่เว็บไซต์ 10 GB

อีเมล์ (E-mail) 10 บัญชี

ลงข้อมูลในเว็บ(เมนู/เพจ) 15 เมนู

ลงข้อมูลสินค้า 30 ชิ้น

ลงข้อมูลข่าวสาร / บทความ 20 รายการ

ลงข้อมูลอัลบั้มรูป 25 ภาพ

ลงวีดีโอ YouTube 15 ลิงค์

รองรับการแสดงผลมือถือ (Responsive web)

WEB-Standard

เว็บไซต์ที่เหมาะสำหรับ
ธุรกิจที่ขขนาดกลาง

24,900 ฿
สมัครทำเว็บไซต์

ฟรี Domain name (.com/.net) 

ฟรี SSL (https) 

ฟรี ออกแบบแบนเนอร์ 3 ภาพ

รองรับภาษา(TH/ENG) 2 ภาษา

พื้นที่เว็บไซต์ (ไม่จำกัด)

อีเมล์ (E-mail) 15 บัญชี

ลงข้อมูลในเว็บ(เมนู/เพจ) 20 เมนู

ลงข้อมูลสินค้า 50 ชิ้น

ลงข้อมูลข่าวสาร / บทความ 30 รายการ

ลงข้อมูลอัลบั้มรูป 30 ภาพ

ลงวีดีโอ YouTube 20 ลิงค์

รองรับการแสดงผลมือถือ (Responsive web)

WEB-Premium

เว็บไซต์ที่เหมาะสำหรับ
ธุรกิจที่ขขนาดใหญ่

28,900 ฿
สมัครทำเว็บไซต์

ฟรี Domain name (.com/.net) 

ฟรี SSL (https) 

ฟรี ออกแบบแบนเนอร์ 5 ภาพ

รองรับภาษา(TH/ENG) 3 ภาษา

พื้นที่เว็บไซต์ (ไม่จำกัด)

อีเมล์ (E-mail) 20 บัญชี

ลงข้อมูลในเว็บ(เมนู/เพจ) (ไม่จำกัด)

ลงข้อมูลสินค้า 100 ชิ้น

ลงข้อมูลข่าวสาร / บทความ 40 รายการ

ลงข้อมูลอัลบั้มรูป 50 ภาพ

ลงวีดีโอ YouTube 25 ลิงค์

รองรับการแสดงผลมือถือ (Responsive web)