ราคาแพ็คเกจทำเว็บไซต์

SME Start

เว็บไซต์ที่เหมาะสำหรับ
ธุรกิจที่ต้องการพรีเซ็นต์องค์กร

5,000 ฿
คลิกเพื่อสั่งซื้อ

ฟรี จดโดเมน ฟรี/1 ปี (.com/.net) 

ฟรี พื้นที่เว็บไซต์ ไม่จำกัด 

ฟรี ออกแบบแบนเนอร์ 1 ภาพ

จำนวนภาษา(TH/ENG) 1 ภาษา

อีเมล์ (E-mail) 3 บัญชี (ระบบป้องกัน SPAM MAIL 99%)

(เมนู/เพจ) 5 เมนู

ข่าว / บทความ 3 รายการ

อัลบั้มรูปภาพ 10 ภาพ

ระบบตระกร้าสินค้า

สินค้า 3 ชิ้น

รองรับ Paypal, Omise 

รองรับการแสดงผลมือถือ(Responsive web)

SME Gold

เว็บไซต์ที่เหมาะสำหรับ
ธุรกิจขนาดเล็ก

14,900 ฿
คลิกเพื่อสั่งซื้อ

ฟรี จดโดเมน ฟรี/1 ปี (.com/.net) 

ฟรี พื้นที่เว็บไซต์ ไม่จำกัด 

ฟรี ออกแบบแบนเนอร์ 1 ภาพ

จำนวนภาษา(TH/ENG) 1 ภาษา

อีเมล์ (E-mail) 10 บัญชี (ระบบป้องกัน SPAM MAIL 99%)

(เมนู/เพจ) 30 เมนู

ข่าว / บทความ 15 รายการ

อัลบั้มรูปภาพ 30 ภาพ

ระบบตระกร้าสินค้า

สินค้า 30 ชิ้น

รองรับ Paypal, Omise

รองรับการแสดงผลมือถือ(Responsive web)

Standard

เว็บไซต์ที่เหมาะสำหรับ
ธุรกิจที่ขขนาดกลาง

23,500 ฿
คลิกเพื่อสั่งซื้อ

ฟรี จดโดเมน ฟรี/1 ปี (.com/.net) 

ฟรี พื้นที่เว็บไซต์ ไม่จำกัด 

ฟรี ออกแบบแบนเนอร์ 2 ภาพ

จำนวนภาษา(TH/ENG) 2 ภาษา

อีเมล์ (E-mail) 15 บัญชี (ระบบป้องกัน SPAM MAIL 99%)

(เมนู/เพจ) 40 เมนู

ข่าว / บทความ 20 รายการ

อัลบั้มรูปภาพ 50 ภาพ

ระบบตระกร้าสินค้า

สินค้า 50 ชิ้น

รองรับ Paypal, Omise

รองรับการแสดงผลมือถือ (Responsive web)

Premium

เว็บไซต์ที่เหมาะสำหรับ
ธุรกิจที่ขขนาดใหญ่

28,900 ฿
คลิกเพื่อสั่งซื้อ

ฟรี จดโดเมน ฟรี/1 ปี (.com/.net) 

ฟรี พื้นที่เว็บไซต์ ไม่จำกัด 

ฟรี ออกแบบแบนเนอร์ 3 ภาพ

จำนวนภาษา(TH/ENG) 2 ภาษา

อีเมล์ (E-mail) 20 บัญชี (ระบบป้องกัน SPAM MAIL 99%)

(เมนู/เพจ) ไม่จำกัดเมนู

ข่าว / บทความ 25 รายการ

อัลบั้มรูปภาพ 150 ภาพ

ระบบตระกร้าสินค้า

สินค้า 100 ชิ้น

รองรับ Paypal, Omise

รองรับการแสดงผลมือถือ (Responsive web)