คณิตศาสตร์ ม.6 : ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

บทเรียนนี้เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบาย

   ฟังก์ชันตรีโกณมิติ คือ ฟังก์ชันของมุม ซึ่งมีความสำคัญในการศึกษารูปสามเหลี่ยมและปรากฏการณ์ในลักษณะเป็นคาบ ฟังก์ชันอาจนิยามด้วยอัตราส่วนของด้าน 2 ด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก หรืออัตราส่วนของพิกัดของจุดบนวงกลมหนึ่งหน่วย หรือนิยามในรูปทั่วไปเช่น อนุกรมอนันต์หรือสมการเชิงอนุพันธ์ รูปสามเหลี่ยมที่นำมาใช้จะอยู่ในระนาบแบบยุคลิด ดังนั้น ผลรวมของมุมทุกมุมจึงเท่ากับ 180 ํ เสมอ

รายการบทเรียน

มีทั้งหมด 1 บทเรียน     วิดีโอความยาว
1 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 56 นาที 32 วินาที

แบบฝึกหัด

มีทั้งหมด 2 แบบฝึกหัด
MATH00021 10ข้อ เข้าทำแบบฝึกหัด
MATH00021 10ข้อ เข้าทำแบบฝึกหัด

ดาวน์โหลด

มีทั้งหมด 2 ไฟล์
ฟังก์ชัน
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ