คณิตศาสตร์ ม.5 เลขยกกำลังตรรกยะ

บทเรียนนี้เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คำอธิบาย

เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ

สำหรับเลขยกกำลังที่เป็นที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ ก็คือ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นเศษส่วนเพราะจำนวนตรรกยะคือจำนวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนหรือทศนิยมซ้ำได้

รายการบทเรียน

มีทั้งหมด 4 บทเรียน     วิดีโอความยาว 6 ชม. 7 น.
1 เลขยกกำลังตรรกยะ 1 2 ชั่วโมง 24 วินาที
2 เลขยกกำลังตรรกยะ 2 2 ชั่วโมง 11 นาที 52 วินาที
3 เลขยกกำลังตรรกยะ 3 1 ชั่วโมง 55 นาที 31 วินาที
4 เลขยกกำลังตรรกยะ 4

ดาวน์โหลด

มีทั้งหมด 2 ไฟล์
เลขยกกำลัง
เลขยกกำลังจำนวนตรรกยะ